EXECUTIVESCOUNCIL MEMBERS

Dr. Yi ZENG

President of Australian Chinese Finance Organisation. yzwhite@gmail.com

Prof. Guandong XU

President of Association of Chinese PhD Students and Young Scholars. Guandong.Xu@uts.edu.au

Prof. Sanping JIANG

President of Western Australia Chinese Scientists Association. S.Jiang@curtin.edu.au.


Dr. Guorong HU

President of Canberra Society of Chinese Scholars. Guorong.Hu@ga.gov.au

Dr. Ke XING

President of South Australia Chinese Professionals Association. Ke.Xing@unisa.edu.au

Prof. Zhaoyang (Joe) DONG

President of Society of Chinese-Australian Academics. joe.dong@unsw.edu.au


Dr. Shumei FANG

Fellow of Australia Chinese Association for Biomedical Sciences. victor.fang@sydney.edu.au

Dr. Yanchun ZHANG

President of Australian Chinese ICT Professional Society. Yanchun.Zhang@vu.edu.au

Prof. Ruchong OU

President of Australia Chinese Association for Biomedical Sciences. Ruchong.Ou@bakeridi.edu.au